Audit & Advies

Een Audit is een meting van de status van de IT infrastructuur van een bedrijf. Dit kan algemeen of op een bepaald onderdeel van de infrastructuur worden uitgevoerd. Een audit geeft een beeld van de sterke en zwakke punten binnen een IT infrastructuur.

Doel

Het doel is inzicht krijgen in de IT infrastructuur als leidraad voor een verbeteringsvoorstel en/of support nadien. Een audit resulteert in een duidelijk overzicht wat betreft de kwaliteit en veiligheid van de infrastructuur. Naast de vaststelling van eventuele gebreken of problemen stellen we uiteraard ook oplossingen en een lange(re) termijn visie voor.

Gericht advies

'Advies op maat van de klant' is een uitspraak die de ABC-Groep zeer hoog in het vaandel draagt. Altijd zal de ABC-Groep haar klanten voorzien van advies naar de noden, wensen en het budget van de klant. Zelfs een korte audit van enkele uren kan al diverse pijnpunten bloot leggen.

Bedrijfsnoden

Wilt u meer informatie rond audit en advies ?

Neem contact op