Back-Up en Recovery

Er zijn diverse factoren die een bedrijf zwaar kunnen beschadigen. Menselijk handelen, rampen (zoals brand of waterschade) of defecten in hard- of software kunnen bedrijfsdata zwaar beschadigen. Een back-up oplossing is niet meer weg te denken in een infrastructuur.

Back-up in de cloud

Naast lokale back-up, is het mogelijk om back-up & recovery diensten vanuit de Cloud te voorzien. Cloud Backup is een volledig geautomatiseerd systeem dat u toelaat om op eenvoudige wijze uw belangrijke gegevens te back-uppen en te herstellen wanneer dit nodig zou zijn.

Back-up strategie

De beste test voor een bestaand back-up schema is een restore. Te vaak gebeurd het dat bedrijven wel een back-up maken, maar deze nooit getest hebben. De ABC-groep verzorgt een backup & recovery-strategie waardoor men zeker kan zijn dat er geen data verloren gaat in het geval van een calamiteit.

Disaster Recovery Plan

De kans bestaat altijd dat een onvoorzien incident of calamiteit de bedrijfscontinuïteit onderbreekt en de dienstverlening in het gedrang brengt. Een Disaster Recovery Plan beschrijft een gestructureerde aanpak die gehanteerd wordt met de bedoeling de IT-storing zo snel mogelijk te herstellen en een aanvaardbaar operationeel niveau te bereiken.

Bent u geïnteresseerd?

Neem dan contact met ons op.