GraduAce try&hire programma

Vele van onze klanten kiezen niet direct voor de inzet van een externe consultant maar wel voor de aanwerving van een vaste IT medewerker. Via het GraduAce try&hire programma kan je een IT'er inzetten en heb je de optie om na 18 of 24 maanden de IT medewerker vast aan te werven.

Kwalitatieve en flexibele aanwerving.

Met het GraduAce programma zal je voorgeselecteerde kandidaten ontmoeten. De kandidaat is reeds uitvoerig technisch gescand door onze coaches. We hebben voorafgaandelijk samen besproken wat de technische bagage van de kandidaat dient te zijn. ABC Groep staat dicht bij de arbeidsmarkt en werkt samen met verschillende hogescholen en universiteiten om kandidaten voor het GraduAce programma te selecteren.

Geen verplichtingen of proefperiodes.

Er is geen verplichting om de IT'er daadwerkelijk aan te werven na de periode van 18 of 24 maanden. De kandidaat werkt via een dienstenovereenkomst die we specifiek voor jouw IT'er opstellen. Wens je de IT'er niet aan te werven, bespreken we met jou de andere mogelijkheden.

Coaching en begeleiding.

Vermits we een IT bedrijf zijn kunnen we voor jouw IT'er opleiding, begeleiding en coaching on the job voorzien. Onze GraduAce coaches zorgen ervoor dat de overgang naar jouw bedrijf vlot verloopt en dat jouw IT'er tijdens het GraduAce programma technisch ondersteund wordt.

Duidelijke praktische afspraken.

De afspraken die we maken voor jouw IT'er zijn op voorhand goed bepaald. Een coach en begeleider worden aangeduid om het GraduAce traject op te volgen. We maken afspraken aangaande de aanwerving. De budgetten worden concreet afgesproken.

Ik wil meer informatie over het GraduAce try&hire aanwervingsprogramma.

Klik hier