Over Qualiphar

De producten van Qualiphar maken de consument gezonder en moeten beantwoorden aan een specifieke wens of dienen de levenskwaliteit te verhogen. Ze kwamen met de vraag om voor hen een gevalideerd Document Beheer Systeem te ontwikkelen(DBS) voor het beheer van alle werkinstructies en procedures.

Resultaat

Met de DBS-applicatie kan Qualiphar de Work Instructions (WI), Standard Operating Procedures (SOP) en Work Procedures (WP) beheren. Deze procedures hebben een levenscyclus (geldig van/tot, vervalt na een bepaalde periode) en worden aan de hand van een specifieke workflow goedgekeurd. Ook de fysieke afdrukken worden gecontroleerd en getraceerd.

De procedures kunnen opgevraagd worden in een ISO-normstructuur (Hoofdstuk, Onderdeel) of kunnen via een procedurehandboek geraadpleegd worden (per medewerkersprofiel of per machine). 

Voor het labo werd er een koppeling met de LIMS-applicatie voorzien.

Gebruikte oplossingen